Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας

Με βάση το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θεσπισθεί ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών μέτρων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι νομικά δεσμευτικές και τα κράτη μέλη πρέπει να τις μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Τips σε περίπτωση σεισμού.

Αν είστε μέσα στο σπίτι
•    Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
•    Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Έξυπνα σωσίβια για μεγαλύτερη εν πλω ασφάλεια

Μηχανικοί από διάφορες χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο μια δέσμη τεχνολογικών λύσεων που θα διευκολύνουν τη διαδικασία εκκένωσης σε επίπεδο ταχύτητας και οργάνωσης.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Aσφαλείς περιβαλλοντικές συνθήκες στο χώρο εργασίας

Eίναι κοινά αποδεκτό οτι ο άνθρωπος περνά ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στο χώρο εργασίας. Είναι λοιπόν απαραίτητος ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών στο χώρο εργασίας, διότι:

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Aσφαλής έκθεση στον ήλιο ανά παιδική ηλικία

Τα παιδιά θα πρέπει να μην πάθουν κανένα έγκαυμα από τον ήλιο σε οποιαδήποτε ηλικία, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει μια σειρά από πολύ αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας από τον ήλιο που μπορούν να εφαρμόζουν οι γονείς.

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Δάσος, η προστασία του, αφορά όλους μας!

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες.
Οι κυριότερες αιτίες δασικών πυρκαγιών είναι:
o Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως το καψάλισμα της αποκαλάμης και το κάψιμο ξηρών χόρτων.
o Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων.