Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Manifest ως μέλος της Global Sustain, η οποία προσφέρει καινοτόμες on-line και off-line υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη και την επιχειρηματική αριστεία, συμβάλει ενεργά στην υποστήριξη, δικτύωση και προβολή των εν λόγω δράσεων.

Για τη Manifest, η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι υψίστης σημασίας για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της. Ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία για τη χώρα μας, η εταιρική υπευθυνότητα και στάση είναι καθοριστικής σημασίας, για να καταφέρει η χώρα μας να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.

Η Μanifest πρόσφατα πέρασε επιτυχώς μια ιδιαίτερα απαιτητική επιθεώρηση και έγινε μέλος του δικτύου πιστοποιημένων εταιρειών του οργανισμού SEDEX - Empowering sustainable and ethical supply chains,
λαμβάνοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους στηρίζει την πιστοποίηση των μελών του ο SEDEX είναι η τεχνογνωσία και ο έλεγχος ποιότητας, η υγιεινή και η ασφάλεια, η διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και η διασφάλιση δικαιωμάτων και ηθικών κανόνων στο εργασιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επιθεωρήθηκε με απόλυτη επιτυχία από την SGS για το έργο της Nestlé σε τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι ήταν: ασφάλεια και υγεία, περιβάλλον, εργασιακές συνθήκες και επιχειρηματική ακεραιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου