Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Δάσος, η προστασία του, αφορά όλους μας!

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες.
Οι κυριότερες αιτίες δασικών πυρκαγιών είναι:
o Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως το καψάλισμα της αποκαλάμης και το κάψιμο ξηρών χόρτων.
o Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων.
o Το άναμμα φωτιάς σε μη επιτρεπόμενους χώρους.
o Tο κάψιμο σκουπιδιών σε μη οργανωμένους σκυβαλοτόπους.
o Οι στρατιωτικές ασκήσεις.
o Οι δραστηριότητες κυνηγών κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.
o Οι διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες όπως η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και το κάψιμο σκυβάλων.
o Οι κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί).
o Βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων.
o Οι κεραυνοί.

Συνήθεις ερωτήσεις
1. Ερώτηση: Ποια θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη περίοδος για την πρόκληση δασικών πυρκαγιών;
Απάντηση: Η περίοδος Μαΐου - Οκτωβρίου κάθε έτους θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για την έναρξη και διάδοση δασικών πυρκαγιών. Οι πιο επικίνδυνοι μήνες, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία θεωρούνται οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος όπου παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός πυρκαγιών και η μεγαλύτερη έκταση που καίγεται.
2. Ερώτηση: Τι θα πρέπει να προσέχουμε για να αποτρέψουμε την πρόκληση πυρκαγιάς;
Απάντηση: Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επισκεπτόμαστε τα δάση και να αποφεύγουμε το πέταμα αναμμένων αποτσίγαρων ή σπίρτων και το άναμμα φωτιάς σε οποιοδήποτε σημείο εντός ή πλησίον του δάσους ακόμα και σε δρόμους ή πλατείες. Το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στις ψησταριές που βρίσκονται εντός των εκδρομικών χώρων.
3. Ερώτηση: Πώς πρέπει να ενεργήσουμε σε περίπτωση που αντιληφθούμε την ύπαρξη καπνού ή φωτιάς;
Απάντηση: Θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσουμε με το Τμήμα Δασών στο τηλέφωνο 1407 δίνοντας σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία της πυρκαγιάς, καθώς επίσης και για το είδος της βλάστησης που καίγεται. Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να βοηθήσουμε στο σβήσιμο της πυρκαγιάς με όποιο μέσο έχουμε στη διάθεσή μας ρίχνοντας νερό, ή χώμα στη βάση της φωτιάς ή κτυπώντας την φωτιά με χλωρά κλαδιά.
4. Ερώτηση: Τι προνοεί η δασική νομοθεσία για το άναμμα φωτιάς;
Απάντηση: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο:
(α) ανάβει φωτιά μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή
(β) εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά που έχει ανάψει το ίδιο σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή
(γ) απορρίπτει σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του αναμμένο σπίρτο, τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο που δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά, ή
(δ) προκαλεί πυρκαγιά σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του συνεπεία αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας ή παράλειψής του να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις,
είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
5. Ερώτηση: Πως μπορώ να προστατέψω την κατοικία μου που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή;
Απάντηση: Πρέπει να ληφθούν τα μέτρα που περιγράφονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Τμήματος Δασών “Οδηγίες για την προφύλαξη σπιτιών που βρίσκονται μέσα ή κοντά στο δάσος από τη φωτιά”.
Πηγή: moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLprotection_gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου