Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Φυλάξεις

Στο παρελθόν η ασφάλεια ήταν το αποτέλεσμα που προέκυπτε ως δεδομένο από την αντίδραση σε κάποια μη επιθυμητά συμβάντα ή γεγονότα. Σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς η ασφάλεια ήταν περιορισμένη στο να υπάρχουν ένστολοι φύλακες, οι οποίοι αντιδρούσαν μόνο όταν συνέβαινε κάποιο περιστατικό (π.χ. κλοπή σε κατάστημα).
Οι Άνθρωποι μας
Έτσι λοιπόν είχε επικρατήσει η άποψη ότι ασφάλεια είναι κάποια ένστολα άτομα των οποίων το ασήμαντο καθήκον, στα πλαίσια φύλαξης μιας επιχείρησης, περιοριζόταν στην αναφορά γεγονότων.

Με την πάροδο των χρόνων και μετά από αρκετά «ατυχή» περιστατικά, έγινε αντιληπτό και από τον πλέον δύσπιστο, ότι η φύλαξη σαν υπηρεσία θα πρέπει να είναι ενεργητική, αποτελεσματική, και συνάμα ανταποδοτική στην επιχειρηματική λειτουργία. Έτσι, από το στάδιο της εκ των υστέρων αντίδρασης, δομήθηκε εκ νέου πάνω στην αρχή της πρόληψης και του ελέγχου.

Βασικό υπόβαθρο της νέας αυτής δομής αποτελεί η σταθερή και διαρκής παρουσία ή αλλιώς στατική φύλαξη, κατά την οποία επιβάλλεται να είναι διαρκώς θεατό όχι μόνο το προσωπικό ασφαλείας, αλλά και ο επαγγελματισμός και η ευσυνειδησία με την οποία εκτελεί τα καθήκοντά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου