Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Οι απαιτήσεις στην ανταγωνιστική αγορά των υπηρεσιών ασφάλειας

Επιχειρώντας να αφουγκραστούμε τη φιλοσοφία της αγοράς των ιδιωτικών επανδρωμένων υπηρεσιών ασφάλειας στην Ελλάδα σε κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο, απευθυνθήκαμε σε στελέχη εταιριών του χώρου ζητώντας τους να μας αναπτύξουν τις απόψεις τους στους δύο παρακάτω άξονες:

Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι, που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη θέση μιας επιχείρησης στην ιδιαίτερα απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά των υπηρεσιών ασφάλειας στην Ελλάδα σήμερα ;

Κατά πόσο η εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών ασφάλειας και η ανάληψη έργων σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μπορεί να ενισχύσει την δυναμική μιας επιχείρησης και πως επιτυγχάνεται αυτή ;
Ας δούμε τι μας απάντησαν…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου